Kurullar

Sempozyum Onursal Başkanı 

 • Dr. Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyeti Başkanı)

Onur Kurulu

 • Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ (Rektör)
 • Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN (Rektör Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Hasan USLU (Rektör Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Düzenleme Kurulu Başkanı

 • Doç. Arif Can GÜNGÖR

Düzenleme Kurulu

 • Dr. Öğr. Üyesi Güneş OKTAY
 • Dr. Öğr. Üyesi Nursan KORUCU TAŞOVA
 • Öğr. Gör. Burcu KARTAL
 • Öğr. Gör. Mesut Batuhan ÇANKIR
 • Arş. Gör. Ardahan TORUK

Yürütme Kurulu Başkanı

 • Dr. Öğr. Üyesi Güneş OKTAY

Yürütme Kurulu

 • Doç. Dr. Berna KURT KEMALOĞLU
 • Doç. Elanur PİLİCİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ÖZTÜRK
 • Dr. Öğr. Üyesi Nursan KORUCU TAŞOVA
 • Öğr. Gör. Burcu KARTAL
 • Öğr. Gör. Mesut Batuhan ÇANKIR
 • Arş. Gör. Ardahan TORUK

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Prof. Mehmet Reşat BAŞAR (İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Prof. Veysel GÜNAY (İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Prof. Dr. Hülya YENĞİN (İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
 • Prof. Dr. Deniz YENĞİN (İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
 • Prof. Sefa ÇELİKSAP (İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
 • Prof. Dr. Selahattin YILDIZ (Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Prof. Z. Rüçhan ŞAHİNOĞLU ALTINEL (Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Prof. Dr. Oğuz MAKAL (Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Prof. Dr. Aslı YAPAR (İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
 • Prof. Dr. Suat GEZGİN (Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 • Prof. Dr. Ali BAYRAKTAROĞLU (Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Doç. Dr. Safiye BAŞAR (Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Doç. Dr. Arif Can GÜNGÖR (İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAZAN (İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Haluk Arda OSKAY (Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hami Onur BİNGÖL (Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hale TORUN (İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi)