Başvuru Formu

Başvuru Koşulları

  • Sempozyuma dinleyici ya da bildiri sahibi olarak katılım ücretsizdir.
  • Konaklama ve ulaşım katılımcılara aittir.
  • I. Animasyonda Disiplinlerarası Çalışmalar Sempozyumu 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.
  • Sempozyum konuları ”Konu” linkinde verilmiştir.
  • Sempozyum kapsamında sunulacak bildiriler, Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek seçilecektir.
  • Sempozyumda sunulmaya değer görülen bildiriler yayınlacak olan özetler kitabında yer alacaktır.
  • Sempozyum kapsamında sunulacak olan bildiriler için ”Yazım Kuralları” linkte verilmiştir.
  • Sempozyuma katılmak üzere başvuran akademisyenler, sempozyum şartnamesini ve takvimini kabul etmiş sayılırlar.