İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak 1. Animasyonda Disiplinlerarası Çalışmalar Sempozyumu’na ev sahipliği yapmaktayız.

Bu alanda ilk kez düzenleyeceğimiz sempozyumun ana amacı; Çizgi Film ve Animasyon alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarını paylaşabilecekleri bir akademik platform oluşturmaktır.

Pek çok farklı disiplini içinde barındıran çizgi film ve animasyon alanının diğer bilim ve sanat alanlarıyla olan ilişkisini güncel yaklaşımlarla ele almak için akademisyen ve araştırmacılara önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz 1. Animasyonda Disiplinlerarası Çalışmalar Sempozyumu ile yeni yöntemler ve teknolojik gelişmelerin, yeni araştırmaların, yeni yaklaşımların ve yeni fikirlerin akademik platformda tartışılması amaçlanmaktadır.

Doç. Arif Can GÜNGÖR
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı